αγάπη για την πατρίδα

Δεν υπάρχει τίποτα γλυκύτερο από τη γη των πατέρων σου Ευριπίδης

Comments

comments

Check Also

Για τους Έλληνες ελεύθερους επαγγελματίες που ξύπνησαν

Comments comments

Όταν σου κουνάνε το δάχτυλο και σου επιβάλουν την ιδεολογία τους, πάντα μακριά από την τσέπη τους και τα σπίτια τους.

Comments comments